Dostupni besplatni online
časovi yoge za sve naše članove

Vežbajte kad god i gde god vama odgovara. Održavajte telo vitalnim

uz vežbe posebno prilagođene potrebama i mogućnostima pacijenata.

Naša instruktorka Snežana Bošković poseduje preko 10 godina

iskustva u radu sa odraslima koji imaju određene zdravstvene

poteškoće.

da bi Ste Se ulogOvali
potrebno je da Ste član udruženja
nakon čega ćete dobiti LINK