EDUKATIVNE RADIONICE

Od izuzetne je važnosti da se pacijenti, članovi njihovih porodica, ali i šira javnost upoznaju sa time šta je multipli mijelom, koji su simptomi, kako ga prepoznati, ali i koji su metodi rane dijagnostike i koje preventivne preglede treba sprovoditi i koliko često kako bismo bolest držali pod kontrolom, te kako bismo uz adekvatne terapijske modalitete imali veće šanse za izlečenje i normalan svakodnevni život.