KUDA KORAČAMO

Pogledaj koje sve aktivnosti i dešavanja udruženje pruža!

UČIMO ZAJEDNO

Organizujemo edukativne skupove i seminare za pacijenate, u saradnji sa lekarima, kao i online individualne konsultacije, prema unapred zakazanim terminima za to.

RASTIMO ZAJEDNO

Organizujemo psihološke radionice namenjene pacijentima i članovima njihovih porodica kao podrška u cilju njihove adaptacije na novu organizaciju života, obaveze i životne rutine.

DRUŽIMO SE ZAJEDNO

U saradnji sa prijateljima Urduženja učestvujemo u organizaciji jednodnevnih izleta sa posetama kulturnim znamenitostima.

učini svoj put lakšim i prohodnijim!

ŠTA RADIMO

Psihološka podrška

Obolela osoba trpi svojevrsnu ličnu transformaciju, između ostalog i unutar porodičnih odnosa.

Pešačke ture i izleti

Fizička aktivnost i boravak u prirodi je od izuzetne važnosti za onkološke i hematološke pacijente.

Edukativne radionice

Od izuzetne je važnosti da se pacijenti, članovi njihovih porodica, ali i šira javnost upoznaju sa time šta je multipli mijelom

Ublažavanje posledica stresa

Organizujemo časove fizičke aktivnosti prilagođene mogućnostima pacijenata

%
izlečenih
+
pacijenata u Udruženju
+
novodijagnostikovanih pacijenata u Srbiji godišnje
+
novoobolelih u Evropi 2020

Koračajmo zajedno!

Imajući u vidu da je miltipli mijelom retka bolest, trudićemo se da povećamo svest o bolesti i problemima sa kojima se pacijenti suočavaju, kako u stručnoj tako i u široj javnosti, ali i među relevantnim institucijama kroz različite oblike delovanja.

Ulagaćemo napore u praćenje svetskih trendova u vezi sa najsavremenijim protokolima lečenja i zajedno sa vodećim medicinskim ekspertima u ovoj oblasti radićemo na njihovoj pravovremenoj implementaciji u nacionalni zdravstveni sistem.

Stavljaćemo akcent na uvođenje inovativnih terapija kojima želimo da doprinesemo da multipli mijelom u budućnosti postane dobro kontrolisano hronično stanje.

NAŠI KORACI

koliko smo bili vredni

Zajedničkim naporima lekara i pacijenata, multipli mijelom može biti dobro

Više od 40. 000 ljudi godišnje oboli od raka u

BEOGRAD – Zajedničkim naporima lekara i pacijenata, multipli mijelom može

Koračaj i ti sa nama!

NAŠ TIM

Snežana Doder

predsednica Udruženja

Dragana Gajić

potpredsednica Udruženja

JAVITE NAM SE

Koračajmo zajedno!

ADRESA

Jabučki put bb
Pančevo, Srbija
tel: +381 63 202406

VAŠE PRIČE

#MIJELOM JE NAŠA PRIČA

"Jednostavno bila sam žena za sve. Bila i biću opet i to vrlo uskoro. Izaći ću iz ovog kao pobednik jer život tek počinje za mene."
Tanja Martinović
"Ako se problem može rešiti nema razloga za brigu, a ako se pak ne može rešiti tek onda nema razloga za brigu. 😀"
Srđan Tešić
"Već deset godina KORAČAMO ZAJEDNO sa multiplimijelom, moj suprug Dragan, naša deca, prijatelji i ja. "
Tatjana Roknić

PRIJATELJI KOJI SA NAMA KORAČAJU