Psihološka podrška

Obolela osoba trpi svojevrsnu ličnu transformaciju, između ostalog i unutar porodičnih odnosa. Oboleli prolaze kroz različite faze od početka dobijanja dijagnoze, tokom lečenja ali i u periodima oporavka. Sam tok lečenja je uglavnom veoma intenzivan i deluje na celokupno psihofizičko stanje pacijenta. Porodica kroz sve te faze prolazi zajedno sa pacijentom, ili ponekad još i dramatičnije, obzirom da je u cilju zaštite pacijenta mnoge stvari i obaveze preuzela na sebe. Radionice su namenjene obolelima od multiplog mijeloma i članovima njihovih porodica. Cilj ovih radionica jeste da oboleli nauče kako da prihvataju životne promene i krize nastale usled iznenadnih, neočekivanih i neprijatnih vesti o dijagnozi, bolesti i prognozi. Izgradnja veštine prevencije i umanjenje stresa koji dodatno slabi imunitet, kod ovih već imunitetno kompromitovanih pacijenata, i utiče na raspoloženje i sveukupno stanje pacijenata, što dodatno može otežati sam proces lečenja. 

Takođe je cilj da pacijenti nauče da postave granice prema sebi i drugima, jačanje ljubavi prema sebi. Jačanje saosećanja i rad na prihvatanju promena na telu i u fizičkom izgledu. Nošenje sa intenzivnim emocijama straha, bespomoćnosti, tuge, besa i ljutnje. Kako su više od polovine obolelih ljudi starije životne dobi osećanje stida i bespomoćnosti je veoma izraženo i na tome kod tih pacijenata treba staviti akcenat. Takođe će se na ovim radionicama ljudi osloboditi da razgovaraju o svojim problemima sa ostalim pacijentima, jačati interpersonalne i komunikacijske veštine, kao i empatiju. Razmena iskustava koja će se neminovno dešavati na ovim radionicama je od neprocenjive važnosti.

 

Psihološke radionice ili kako ih mijelomci iz milošte zovu „Kafica sa Peđom“

Već nekoliko meseci unazad naše udruženje organizuje psihološke radionice kao vid pomoći i podrške obolelima od multiplog mijeloma. Transformacije koje se dešavaju tokom bolesti, ne manifestuju se samo na telo i fizički izgled, već utiču i na psihu – stvaranje osećaja sramote, odbačenosti i pada samopouzdanja. Sve to posledično utiče i na slabljenje imuniteta koji je kod pacijenata već kompromitovan.

Ukoliko ste pacijent ili ste član porodice, pozivamo vas da nam se pridružite da bismo se zajedno borili i na ovaj način. Tu smo da podržimo jedni druge, naučimo da postavimo zdrave granice prema sebi i ljudima u okruženju, lakše prođemo kroz kompleksne životne faze i spremno prihvatimo promene pred nama.

Radionice se održavaju online, jednom nedeljno u trajanju od 2 sata, a drži ih Predrag Starčević koji ima preko 700 sati održanih grupnih psiholoških radionica u zemlji i regionu sa različitim senzitivnim grupama (Nurdor). Takođe, držao je radionice učesnicima UNESCO kampa.