Uplatom na račun

Udruženje je osnovano 2014. godine sa ciljem da pacijentima sa multiplim mijelomom pomogne da poboljšaju kvalitet svakodnevnog života, ostvare svoja osnovna ljudska prava i uključe se u društvenu zajednicu kroz pružanje različitih vidova podrške.

S obzirom na to da je udruženje neprofitna organizacija, potrebna nam je VAŠA pomoć.

Svi koji žele da pomognu rad našeg udruženja, ostvarivanje ciljeva i sprovođenje zajedničkih aktivnosti za pacijente mogu to da učine na jedan od sledećih načina:

Primalac:Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, Jabucki put 173, Pančevo
Svrha plaćanja: Donacije
Broj računa:  160-402704-02
Šifra plaćanja:287